Kiertotalouden tutkimusalusta: Hydrometallurgisen prosessilaitteiston hankinta (KITA)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumeroA74541


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 170 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.01.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä31.12.2020


Tiivistelmä

Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää Keski-Suomeen osaamista EU:n listaamien kriittisten raaka-aineiden talteen ottamiseksi jätemateriaaleista. Tutkimustemme mukaan sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) on potentiaalisin kriittisten raaka-aineiden lähde. Aikaisemmissa tutkimushankkeissa olemme laboratoriomittakaavassa kehittäneet innovatiivisia, jopa käänteen tekeviä ratkaisuja jalometallien liuottamiseksi ja talteen ottamiseksi elektroniikkajätteestä. Liuotusprosessi tehdään eri happoseoksilla vaiheittain, jolloin talteen otettavat metallit saadaan konsentroitumaan jo liuotusvaiheessa eri happoihin. Tämän jälkeen metallit voidaan eristää metallisieppariteknologialla puhtaina jakeina happoliuoksista. Jotta teknologian toimivuutta voitaisiin arvioida teollisessa mittakaavassa, on ensiarvoisen tärkeää saada tutkimustietoa ns. bench scale mittakaavassa. Tämän hankkeen investointiosiossa hankittava hydrometallurginen laitekokonaisuus mahdollistaa luokkaa 1 kg murskatun SER materiaalin liuottamisen ja talteenottoprosessin testaamisen.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:41