Raakun suojelututkimus 2


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 3 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/01/2019

Project end date: 31/12/2020


Summary

Suojelugenetiikka
• Mitokondriaalisen DNA:n perusteella tehtävä suomalaisten raakkupopulaatioiden geneettisen rakenteen ja etenkin leviämishistorian selvittäminen
• Aikaisemmin kerättyjen aineistojen analysointi ja julkaisun kirjoittaminen

e-DNA
• Raakun havaitseminen molekyylibiologisin menetelmin vesinäytteestä tai isäntäkalan kiduskudoksesta
• Julkaisun kirjoittaminen
• Menetelmän käyttöönotto/soveltaminen

Poikasten kasvattaminen
• Sukupuuton partaalla olevien Mustionjoen ja Ähtävänjoen raakkujen kuntouttaminen Konneveden tutkimusasemalla, minne tuotu n. 100 raakkuyksilöä Mustionjoesta, Ähtävänjoesta, Karvianjoesta ja Isojoesta, yhteensä 400-500 yksilöä. Esimerkiksi Isojoesta Konnevedelle on tuotu kaikki joesta löytyneet, viimeiste yksilöt
• Tavoitteena on saada raakun lisääntymiskuntoon ja tuottamaan glokidium-toukkia, mitä ne eivät tehneet enää luonnossa.
• 2018 esimerkiksi ohjelmassa on leväkasvatuslaitteiston asentaminen Konneveden tutkimusasemalle, jotta raakuille saataisiin annettua paikallista lähiruokaa, elävää kasviplanktonia nykyisen kaupallisen levävalmisteen lisäksi.
• Aikuisten raakkujen ylläpidon ja kuntoutumisen kannalta olisi tärkeää, että saisimme normaalin, syvänteestä tulevan veden oton tilalle kesäaikaan mahdollisuuden ottaa vettä pinnempaa, läheltä harppauskerrosta, koska siinä vesikerroksessa on juuri raakun taritsemaa tavaraa (prof. Per Jakobsen Bergenin yliopistosta, norjalaisen Austevollin raakunkasvatusaseman johtaja).
• Jotta raakun poikasia pystyttäisiin kasvattamaan isompaan kokoon, tarvitaan siihen sopivat matalat uoma-altaat.

Raakun toukilla ’terästettyjen’ taimenen poikasten istuttaminen jokeen
• Täysin uusi keino lisätä/palauttaa raakkuja jokeen.
• Tullaan tekemään 2018-19 yhteistyössä / Jorma Niemi (Paltamon Osuuspankki, kala-aktiivi), FT Pekka Hyvärinen, Luke Paltamo (tarvittavien taimenten säilytys talven yli) sekä paikallinen kalastusalue ja osakaskunta.
• Kohteena Kiehimänjokeen ja sitä kautta Oulujärveen laskeva Housupuro, joka on vast’ikään kunnostettu taimenille sopivaksi sekä lähellä edellistä sijaitseva Miesjoki, joka puolestaan on entinen raakkujoki.
• Tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen, uusi avaus raakun suojelutoiminnassa maailmanlaajuisestikin.
• Tähän tullaan hakemaan rahaa (myös) Kainuun ELY-keskuksesta, ns. kalastuskorttivaroja.

Raakun poikasten lastentarhojen kehittäminen
• Jatketaan tutkimuksia joen pohjasoran happitilanteen selvittämiseksi raakun lisääntymisalueilla vs. ei-lisääntymisalueilla
• Jatketaan tutkimuksia pohjan varovaisen fyysisen manipuloinnin vaikutuksista sorakerroksen happiprofiiliin
• Jatketaan tutkimuksia pohjaan asennettavien, raakun poikasille tarkoitettujen soralaatikoiden happiprofiilin selvittämiseksi.
• Ideaalitilanteessa raakun poikasia voitaisiin kasvattaa Konneveden tutkimusasemalla ja istuttaa kunnostettuihin/ylläpidettäviin lastentarhoihin joissa ja puroissa.
x


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:04