Monialainen digitaalinen oppiminen kestävyyshaasteissa - joustavat opintopolut työelämään (OKM yhteistyö 11 korkeakoulua)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: OKM/253/523/2017


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 46 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2020


Tiivistelmä

Hankkeen aikana järjestetään 11 monialaista korkeakouluopettajien vertaiskoulutusta eri puolilla Suomea ja tuotetaan 2 uutta digitaalista oppimateriaalikokonaisuutta. Vertaiskoulutuksen avulla parannetaan opettajien valmiuksia sisällyttää kestävyyshaasteiden opetus jokaiselle alalle ja kartoitetaan uusien yhteisten opetusmateriaalien tarve. Koordinaattori kussakin korkeakoulussa implementoi uudet materiaalit korkeakouluopetukseen. Hanke pohjautuu aiempaan Ilmasto.nyt -hankkeeseen, jota Hankkeessa laajennetaan. Opiskelijoiden ja työelämän sekä eri korkeakouluasteiden ja –alojen yhteistyöllä haetaan uusia avauksia moniulotteisten kestävyyshaasteiden ratkaisemiseksi


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-01-02 klo 09:43