Urheilijatestistä kansainväliseksi tuotteeksi Vuokatissa


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

81 462,00


Rahoitusohjelma

EAKR 2014-2020 (Rahoitusohjelmat)


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.03.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 28.02.2021


Tiivistelmä

Vuokatti on useiden vuosikymmenien ajan ollut olosuhteiden puolesta yksi eturivin harjoittelupaikoista pohjoismaisten hiihtolajien osalta niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Viimeisten vuosien aikana alue on nostanut profiiliaan kansainväliseen kärkeen myös testaus- ja tutkimustoiminnan osalta. Tämä maailmallakin ainutlaatuinen Vuokatti Sport valmennuskeskuksen, Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian, Puolustusvoimien urheilukoulun Kainuun prikaatissa ja Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian tutkimuksen yhteenliittymä on mahdollistanut suomalaista arvokisamenestystä ja houkutellut kotimaisia ja ulkomaalaisia maajoukkueita ja nuorten joukkueita keskittämään harjoitteluaan Vuokattiin. Tutkimuspuolella ja erilaisten mittausmenetelmien kehittämisessä on alueellinen yhteistyö CEMIS-kumppaneiden - Oulun yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, VTT-Mikes ja CSC -kanssa ollut ensiarvoisen tärkeätä. Viimeisimpänä lisänä Vuokatin alueen kehittymisessä on Olympiakomitean ilmoitus lumilajien olympiavalmennuskeskuksen perustamisesta Vuokattiin, jossa Liikuntateknologian yksikkö on ollut yhtenä vetovoimatekijänä olympiavalmennuskeskuksen saamiseksi Vuokattiin.
Urheilijatestistä kansainväliseksi tuotteeksi Vuokatissa -hankkeen tavoitteena on testaus- ja tutkimusteknologian tuotteistaminen palvelutoiminnaksi yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa erityisesti kansainvälisille asiakkaille. Aiempien projektien myötä uusi hiihtomatto ja ampumahiihtotestit ovat testaus- ja tutkimusympäristöinä lähes valmiita tai tulevat valmiiksi muiden hankkeiden avustuksella. Tämän hankkeen tavoitteena on saattaa ne myytävään muotoon asiakkaille tarjottaviksi palveluiksi. Näitä ovat mm. urheilijoiden testauspalveluiden käyttö, välinetestaus, välinevuokraus- ja myynti sekä lääkäripalvelut. Tämä vaatii selkeän paketin ja toimintamallin rakentamisen ja markkinointitoimenpiteiden käynnistämisen.
Hankkeessa hyödynnetään jo aiemmin solmittuja suhteita Kiinaan sekä eri hankkeissa saatua teknologiakehitystä urheilija- ja välinetestauksessa. Hankkeen kohderyhmänä ovat kansainväliset asiakkaat – erityisesti kiinalaiset pohjoismaisten hiihtolajien maajoukkueet/yliopistojoukkueet/yritysjoukkueet sekä muut kansainväliset maajoukkueet. Palvelumallin ja tuotteistamisen osalta kohderyhmänä ja yhteistyökumppaneina ovat Vuokatti Sport -valmennuskeskuksen läheisyydessä toimivat sportin oheispalveluita tarjoavat yritykset (majoitus, fysioterapia-, lääkäri-, varuste-, suksihuoltopalvelut).
2-vuotisen hankkeen päätoteuttajana toimii Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikkö (JYU) ja osatoteuttajana Vuokatin Säätiö (Vuokatti Sport). Jyväskylän yliopiston vastuulla hankkeessa ovat tutkimus- ja testauspalveluiden tuotteistaminen kv-asiakkaille tarjottavaan muotoon sekä osallistuminen suoramarkkinointiin omien tutkimuskontaktiensa kautta. Tutkimus- ja testauspalveluiden edelleen kehittämistä tehdään jatkuvasti väitöskirjaprojektien ja muun tutkimustoiminnan yhteydessä yhteistyössä Kilpa-ja huippu-urheilun tutkimuskeskus – KIHU:n ja CEMIS-kumppanien kanssa. Vuokatti Sportin vastuulla ovat markkinointimateriaalin tuottaminen, suoramarkkinointi sekä muiden alueellisten toimijoiden palvelutarjonnan kytkeminen tarjottaviin paketteihin (esim. välinevuokraamo, urheiluvälinekauppiaat ja lääkäri- ja fysioterapiapalvelut) ja vastuu kiinalaisten vieraiden viisumiasioista.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 311 666 €, josta Kainuun liiton EAKR-rahoitusosuus 70 % ja yksityinen rahoitus 11,7 %, Jyväskylän yliopiston rahoitusosuus 7,7 % ja Vuokatti Sportin rahoitusosuus 10,6 %.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei):
Yhteyshenkilö (kyllä/ei):


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2020-03-07 klo 12:31