Effect of chromosomal inversions and gene splicing to adaptation to changing environments - from genome to gene editing


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 6 550,00


Project timetable

Project start date: 01/02/2019

Project end date: 31/01/2020


Summary

Ihmistoiminnan aikaansaamat muutokset, kuten ilmaston lämpeneminen ja vieraslajien siirtyminen uusille alueille aiheuttavat suuria muutoksia lajien levinneisyydessä. Eliöiden sopeutuminen muuttuviin olosuhteisiin on eräs tärkeimmistä lajien selviämiseen ja levinneisyyteen vaikuttavista tekijöistä mutta emme vielä vuosikymmenien geneettisten tutkimusten jälkeenkään ymmärrä, miten sopeutuminen tapahtuu molekyylitasolla ja mitkä geneettiset mekanismit liittyvät siihen. Tässä projektissa tutkitaan, kuinka kromosomitason inversiot ja geenien vaihtoehtoisesta silmukoinnista johtuvat toiminnan muutokset vaikuttavat lajien sopeutumiskykyyn. Koska ilmastonmuutos on nopeampaa kuin koskaan aikaisemmin, ovat nämä kysymykset nyt erittäin ajankohtaisia. Tutkimuksen tuottama tieto on tärkeää, kun tutkitaan lajien leviämistä tai geneettisesti muunneltujen organismien (GMO) ja tuhohyönteisten sopeutumista erilaisiin ekosysteemeihin tai kehitetään erilaisia keinoja sen estämiseen.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2020-08-10 at 11:05