Jyväskylä-Peurunka yhteistyö 2019-2021


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 60 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/01/2019

Project end date: 31/12/2021


Summary

Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellinen tiedekunta ja Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurunka haluavat syventää yhteistyötään väestön hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävän tutkimuksen toteuttamisessa. Yhteistyön tarkoituksena on ideoida ja toteuttaa soveltavaa monitieteistä tutkimusta, joka kohdistuu ensisijaisesti väestön työhyvinvointiin ja terveyteen, kuntoutukseen sekä toimintakykyyn ja työkykyyn liittyvien menetelmien ja toimintamallien kehittämiseen. Yhteistyö vahvistaa osaltaan hyvinvointiteknologian osaamiskeskittymää Jyvässeudulla.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:05