"Norms, Goals, Values: Phenomenological Approaches to Normativity" -
kansainvälisen kokouksen järjestäminen


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 4 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 21/03/2019

Project end date: 22/03/2019


Summary

Järjestämme keväällä 2019 filosofian alan kansainvälisen tutkijakokouksen työotsikolla Norms, Goals, Values:
Phenomenological Approaches to Normativity. Kokouksen pääaiheena ovat ajattelun, toiminnan, käyttäytymisen ja
havainnon normatiivisuus.

Normatiivisuus ymmärretään yleensä käsitykseksi siitä, miten pitää toimia tai ajatella, ja tämän vuoksi normatiivisuus
samastetaan usein sääntöihin ja käskyihin. Inhimillistä toimintaa ohjaavat ja säätelevät kuitenkin myös monet muut
seikat. Tällaisia seikkoja ovat muun muassa erilaiset päämäärät ja arvot – tiedollisesta pätevyydestä moraaliseen hyvään ja poliittiseen oikeudenmukaisuuteen. Myös havaintokentän merkityksellisillä kohteilla voidaan sanoa olevan normatiivista voimaa, kun ne herättävät mielenkiintomme ja suuntaavat liikkeitämme. Lisäksi normien problematiikka kytkeytyy kiinteällä tavalla yhteisöllisyyden kannalta keskeiseen normaaliuden ja poikkeavuuden ongelmakenttään.
Tarkoituksenamme on tutkia normatiivisuutta näin laajasti ymmärrettynä eli kaikkea sitä, mikä ohjaa ja säätelee
inhimillistä käyttäytymistä ja vuorovaikutusta. Aihepiiri on näin ollen keskeinen niin tieto-opin ja mielenfilosofian kuin myös filosofisen etiikan ja politiikan filosofian kannalta. Se saattaa yhteen suuren joukon filosofian alan tutkijoita mutta myös lähialojen asiantuntijoita, muun muassa inhimillisestä toiminnasta ja sen motivaatioista kiinnostuneita sosiaalitieteilijöitä ja politiikan teoreetikoita.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:06