Bentoniitti-kallio - vuorovaikutus ((Broctio))


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: KYT 12/2019


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 88 500,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2022


Tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena on tavoitteena on selvittää pohjoismaisessa ydinjätteen loppusijoituskonseptissa (KBS-3) käytettävän bentoniittipuskurin ja kallion rajapintaan liittyviä ilmiöitä ja samalla kytkeä ne laajemmin moniestejärjestelmän, erityisesti puskurin alueen ja sitä ympäröivän kallioperän toimintaan erilaisissa häiriötilanteissa sekä termisen vaiheen aikana että sen jälkeen. Tässä osaprojektissa käytetään aiemmin kehitettyjä 4D röntgenkuvaukseen perustuvia menetelmiä bentoniitin kastumisen ja siitä johtuvan muodonmuutoksen yksityiskohtaiseen kokeelliseen tutkimukseen rajapinnan alueella. Hanke on osa VTT:n koordinoimaa Broction -konsortiohanketta, johon osallistuvat lisäksi GTK ja Helsingin yiopisto. Tuloksia käytetään lähinnä bentoniittipuskurin toimintaa ja kalliokulkeu-tumista kuvaavien mallien yhdistämiseksi puskuria, sitä ympäröivää kallioperää ja niiden rajapinta-aluetta kuvaavaksi kokonaismalliksi, sekä tällaisten mallien validoimiseksi. Tuloksena saadaan kokeellista tietoa mm. veden kulkeutumisesta rajapinnalla ja sen läpi, erityisesti kalliorakojen alueella sekä bentoniitin hydromekaanisesta käyttäytymisestä sen paisuessa kalliopintaa vasten ja kalliorakoihin. Tulosten perusteella voidaan yhdistetyissä malleissa ottaa tarkemmin huomioon esimerkiksi bentoniitin osittain tukkiman rajapinta-alueen muodostama kasvanut vastus veden tai muiden aineiden kulkeutumiselle ja erityisesti sille, miten tämä vastus kehittyy ajan kuluessa. Lisäksi projekti tuottaa lisätietoa bentoniitin mahdollisesta eroosiosta kalliorakojen kautta. Saadut tulokset kootaan datapankiksi, joka on välittömästi saatavilla KYT2022 -ohjelmaan osallistuville, ja tulosten julkaisemisen jälkeen yleisesti.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-07-09 klo 12:21