Building School-Wide Inclusive , Positive and Equitable Learning Environments Through a Systems Change Approach (SWPBS)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 606687-EEP-1-2018-2-CY-EPPKA3-PI-POLICY


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 288 868,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 28.02.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 27.02.2022


Tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään eurooppalaisessa verkostossa koko koulun tasolla tukimallia käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja tehokkaamman tuen järjestämiselle. Hankkeessa tehdään ryhmäkokeellinen tutkimus koko koulun mallin toimiuudesta sekä tapaustutkimuksiin perustuvaa seurantaa yksilöllisistä tukitoimista. Jyväskylän yliopiston panos hankkeessa on toimia koko koulun mallin asiantuntijana ProKoulu hankkeen kokemusten pohjalta sekä levittää Suomessa kolmen kunnan alueella käyttäytymispulmiin tarjottavaa tehostettua ja erityistä tukea, jota olemme jo aiemmin testanneen pienemmässä mittakaavassa.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-04-05 klo 10:53