Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa - LIITU -tutkimus, vuoden 2020 aineiston keruun valmistelu ja monitoroinnin kehittäminen (LIITU2019)


Main funder

Funder's project number: OKM/130/626/2018


Funds granted by main funder (€)

  • 90 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/04/2019

Project end date: 31/05/2020


Summary

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa – LIITU-tutkimuksen tarkoituksena on toteuttaa Suomessa koko maan kattavaa lasten ja nuorten monimenetelmällistä liikuntakäyttäytymisen monitorointitutkimusta (trenditutkimus). Tutkimus tuottaa kahden vuoden välein tietoa nuorten liikunta-aktiivisuudesta, paikallaanolosta ja unesta sekä useista liikuntakäyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä, kuten nuorten liikunta-asenteista, -arvoista ja -motiiveista sekä koululiikuntakokemuksista, perheiden liikunta-asenteista ja sosioekonomisen aseman vaikutuksista. Monitorointitutkimus tuottaa trenditietoa siitä, minkälaisia muutoksia lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisessä ja siihen liittyvissä tekijöissä tapahtuu ajassa. Nyt valmistellaan vuoden 2020 aineiston keruuta.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Related publications


Last updated on 2022-24-08 at 00:00