Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa - LIITU -tutkimus, vuoden 2020 aineiston keruun valmistelu ja monitoroinnin kehittäminen (LIITU2019)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumeroOKM/130/626/2018


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 90 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.04.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä31.05.2020


Tiivistelmä

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa – LIITU-tutkimuksen tarkoituksena on toteuttaa Suomessa koko maan kattavaa lasten ja nuorten monimenetelmällistä liikuntakäyttäytymisen monitorointitutkimusta (trenditutkimus). Tutkimus tuottaa kahden vuoden välein tietoa nuorten liikunta-aktiivisuudesta, paikallaanolosta ja unesta sekä useista liikuntakäyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä, kuten nuorten liikunta-asenteista, -arvoista ja -motiiveista sekä koululiikuntakokemuksista, perheiden liikunta-asenteista ja sosioekonomisen aseman vaikutuksista. Monitorointitutkimus tuottaa trenditietoa siitä, minkälaisia muutoksia lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisessä ja siihen liittyvissä tekijöissä tapahtuu ajassa. Nyt valmistellaan vuoden 2020 aineiston keruuta.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö

ProfiloitumisalueFyysinen aktiivisuus eliniän aikana (Jyväskylän yliopisto JYU) PACTS


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2022-24-08 klo 00:00