VIKKE viittomakielisten lasten kielellisen kehityksen arviointi, kartoitus ja tukitoimenpiteet (VIKKE)


Main funder

Funder's project number: OKM/28/520/2019


Funds granted by main funder (€)

  • 48 500,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/04/2019

Project end date: 31/12/2020


Summary

Hankkeessa laaditaan arviointityökalu 0-15 -vuotiaiden viittomakielisten lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointiin ja arvioidaan työkalua käyttäen 130:nen lapsen viittomakielen taitoa. Lisäksi kartoitetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen puolella olevien erityisesti kuurojen vanhempien viittomakielisten lasten määrää, kieliympäristön piirteitä sekä viittomakielen opetuksen tarvetta. Tulosten perusteella laaditaan ehdotus lasten viittomakielen kehityksen tukitoimenpiteistä.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-01-02 at 08:07