Kieliä kaikille!


Main funder

Funder's project number: 68/2858/2018


Funds granted by main funder (€)

  • 35 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/08/2019

Project end date: 31/12/2020


Summary

Täydennyskoulutushanke. Hanke luo ymmärrystä ja käytännön sovelluksia kielitietoisuuden ja kielikäsitysten ja -resurssien huomioimiseen erityisesti varhennetun kielten oppimisen näkökulmasta. Hanke edistää kielten ja muiden oppiaineiden integrointia ja samanaikaisopettamista sekä kodin ja koulun yhteistyötä. Hanke opettaa kasvattamaan kielitietoisia oppijoita, mikä edistää uusien kielten havaitsemista ja oppimista. Hankkeessa keskitytään eritoten siihen, miten pienet lapset oppivat kieltä ja miten kielen oppimista arkipäivässä voi konkreettisesti tukea. Hankkeessa myös korostetaan kielitaidon kuulumista kaikille ja siksi yhtenä osa-alueena on erityisryhmien huomioiminen varhennetussa kielenopetuksessa. Hanke koostuu kuudesta osasta, joista osallistujat valitsevat neljä-kuusi omien tarpeidensa mukaan. Lähijaksot ovat Jyväskylässä mutta koulutuksen luento-osuuksiin on mahdollista osallistua myös etäopiskeluna.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:06