MEHIS: Meidän hyvinvointi - Hyvinvointityö kasvatus- ja oppimisyhteisössä työskenteleville ammattilaisille (MEHIS)


Main funder

Funder's project number: 128/5185/2021


Funds granted by main funder (€)

  • 93 745,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 04/05/2022

Project end date: 31/12/2023


Summary

MEHIS on täydennyskoulutushanke, jonka tavoitteena on jalkauttaa tutkimustietoa käytäntöön kasvatus- ja oppimisyhteisöjen hyvinvoinnin tueksi tarjoamalla koulutusta neljästä ydinteemasta: 1) lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen 2) hyvinvointia edistävä opettajuus, 3) yhteisöllisen hyvinvoinnin tukeminen sekä 4) hyvinvointia tukeva arvotyöskentely ja johtajuus. Mukaan otetaan 12 työtiimiä hakemusten perusteella.
Koulutuksessa hyödynnetään tutkittuja digitaalisia hyvinvointiohjelmia. Sekä psykologian, kasvatus- ja liikuntatieteen sektorit tarjoavat omiin tutkittuihin menetelmiin perustuvia verkkoluentoja ydinteemoihin liittyvistä aiheista. Aiheita syvennetään yksilö- ja tiimitehtävin. Tiimit toteuttavat omissa yhteisöissään tarpeenmukaisen kehittämishankkeen - tavoitteena on viedä osaamista käytäntöön opittua soveltaen, koulutuksen tarjoaman mentoritoiminnan tuella.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2022-02-09 at 09:17