Kliinisen fysioterapian professuuri 2022-2027


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 266 200,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/08/2022

Project end date31/07/2027


Summary

Sopimus Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (1.1.2023 alkaen
Keski-Suomen hyvinvointialue) välisestä yhteistyöstä kliinisen fysioterapian alalla (Kliinisen fysioterapian professuuri 2022-2027)

Osapuolet ovat fysioterapian tieteellisen tutkimuksen ja kliinisen fysioterapian korkeatasoisia osaajia kansallisesti ja kansainvälisesti. Osaamisen yhdistämisellä edistetään fysioterapian ja kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeiden kattavuutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Yhteistyön tavoitteena on fysioterapian ja kuntoutuksen tutkimus-, opetus- ja kehittämistoiminta sekä osapuolten kilpailukyvyn parantaminen
täydentävän rahoituksen hankinnassa. Yhteistyön tavoitteisiin sisältyy fysioterapian osalta myös monialaisen kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen valtakunnallinen kehittämishanke yhteistyössä mm. Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Sosiaali- ja
terveysministeriön koordinoiman Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin kanssa.

Jyväskylän yliopistolla on päävastuu fysioterapian yliopistollisesta tutkimuksesta ja koulutuksesta sekä niiden kehittämisestä alan ainoana yliopistotasoisena koulutuspaikkana Suomessa. Vaikuttava yhteistyö Keski-Suomen sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa voimistaa Jyväskylän yliopiston
kehitys-, tutkimus- ja koulutusvastuuta laadukkaasti. Sairaalan henkilöstön osaaminen ja välineistö (mm. potilaiden mittaus- ja tutkimuslaitteet) tukevat samalla yliopiston koulutustoimintaa.


Principal Investigator


Primary responsible unit

Profiling areaPhysical activity through life span (University of Jyväskylä JYU) PACTS


Last updated on 2022-06-07 at 12:45