Terveyden edistämisen professuuri 2022-2027


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 266 200,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/08/2022

Project end date31/07/2027


Summary

Sopimus Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (1.1.2023 alkaen Keski-Suomen hyvinvointialue) välisestä yhteistyöstä terveyden edistämisen alalla (Terveyden edistämisen professuuri 2022-2027)

Terveyden edistäminen on keskeinen kansansairauksien ehkäisystrategia. Tämän sopimuksen osapuolien panostus ja yhteisen osaamisen vahvistaminen terveyden edistämisen koulutuksen, tutkimuksen ja tuote- ja palveluinnovaatioiden kehittämiseksi tukee Keski-Suomessa alueellisiin ja kansallisiin terveyden edistämisen haasteisiin vastaamista.

Terveyden edistämisen tutkimus ja koulutus ovat Jyväskylän yliopiston keskeisiä vahvuuksia. Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa on kolme terveyden edistämisen professuuria/apulaisprofessuuria, jotka vastaavat terveyden edistämisen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisestä. Myös muissa oppiaineissa ja tutkimushankkeissa terveyden
edistämisen asiantuntijuus on välttämätöntä (gerontologia ja kansanterveys, liikuntalääketiede, fysioterapia, liikuntapedagogiikka, liikuntapsykologia). Terveyden edistämistä voidaan pitää Jyväskylän yliopiston monitieteisenä osaamiskeskittymänä.

Merkittävien kansansairauksien preventio ja terveyden edistäminen ovat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin keskeinen strateginen toiminta-alue. Keski-Suomen Keskussairaalaan on tätä tarkoitusta varten perustettu perusterveydenhuollon yksikkö vuoden 2009 alusta lukien. Yksikön toiminnan tarkoituksena on vahvistaa kansantautien ennaltaehkäisyä maakunnassa sekä yhdenmukaistaa hoito- ja neuvontakäytäntöjä.

Jyväskylän yliopisto ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ovat terveyden edistämisen korkeatasoisia osaajia kansallisesti ja kansainvälisesti. Tämän sopimuksen tavoitteena on parantaa osapuolten yhteistyötä tutkimus-, opetus- ja kehittämistoiminnassa luomalla sille viralliset edellytykset. Lisäksi tavoitteena on parantaa osapuolten kilpailukykyä ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Follow-up groups


Last updated on 2023-24-08 at 20:50