Opiskelijan toimijuus ja sen tukeminen yliopisto-opinnoissa (StudyAgent)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 346838


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 390 407,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2022

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2026


Tiivistelmä

Vahva toimijuus nähdään osana asiantuntijuutta. Yliopistokoulutuksesta puuttuvat kuitenkin käsitteelliset mallit ja käytännölliset työkalut arvioida ja tukea opiskelijan toimijuutta. Tässä projektissa opiskelijoiden toimijuutta tutkitaan monidimensionaalista lähestymistapaa hyödyntävillä menetelmillä. Ensimmäisessä osatutkimuksessa vertaillaan opiskelijoiden toimijuuskokemuksia neljässä maassa validoitujen kyselyjen avulla. Toisessa osatutkimuksessa tuotetaan syvällistä ymmärrystä toimijuuden rakentumisesta, toimijuuskompetenssin kehittämisestä ja sen tukemisesta design-perustaisen tutkimuksen avulla. Siinä toimijuuspedagogiikkaa kehitetään kahdessa tutkinto-ohjelmassa seuraten sekä opiskelijoiden toimijuuden rakentumista (kyselyin ja haastatteluin) että pedagogisia käytänteitä (mm. opettajien raportointien avulla). Tutkimuksella on vahvaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta toimijuutta edistävien käytänteiden ja toimintakulttuurien kehittämisessä koulutuksessa ja työssä.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2023-25-10 klo 11:19