Jokien liettyminen ja teollisuuden päästöt jokihelmisimpukan (Margaritifera margaritifera) uhanalaisuuden syynä


Main funder

Funder's project number: 224ca3


Funds granted by main funder (€)

  • 29 250,00


Project timetable

Project start date: 01/10/2022

Project end date: 30/09/2023


Summary

Jokihelmisimpukka eli raakku on erittäin uhanalaiseksi luokiteltu, luonnonsuojelulailla suojeltu, 100–200 vuoden ikäiseksi elävä nilviäislaji. Raakku on esiintynyt aikaisemmin laajalti ja runsaslukuisena, mutta on viimeisten vuosikymmenten aikana taantunut koko levinneisyysalueellaan. Raakun elinkiertoon kuuluu toukkavaihe, joka elää isäntäkalan kiduksiin tarrautuneena. Lohikalojen taantumisen ohella tärkeimpänä syynä raakun lisääntymisen epäonnistumiseen on raakun pienpoikasten korkea kuolleisuus. Väitöstutkimukseni ensimmäisenä tavoitteena on (1) tutkia jokipohjan liettymisen ja raakun poikasten käyttäytymisen/selviytymisen välisiä yhteyksiä kokeellisesti, koska liettymisen oletetaan olevan isäntäkalan puutteen ohella tärkein syy raakun uhanalaisuudelle, mutta olettamus perustuu vain korrelatiiviseen näyttöön. Työn toisena tavoitteena on (2) tutkia raakun poikasten sietoisuutta erilaisille nikkeli-, koboltti- ja kuparipitoisuuksille, jotta ympäristölupaviranomaiset voivat perustaa päätöksensä tutkittuun tietoon raakun sietorajoista. Työn kolmantena tavoitteena on (3) tuottaa tietoa poikasten vedenlaatuvaatimuksista (happi ja happamuus) raakun keinokasvatuksen tueksi.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2022-25-11 at 07:05