DIOK-Norden


Main funder

Funder's project number: 1/1676/2022


Funds granted by main funder (€)

  • 8 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 06/06/2022

Project end date: 30/06/2023


Summary

Hankkeessa tarkastellaan demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen (DIOK) nykytilannetta suomalaisessa opettajankoulutuksessa. Hankkeessa vahvistetaan Pohjoismaista yhteistyötä keskittyen erityisesti seuraaviin painopisteisiin: 1) Vähemmistöjen mahdollisuudet osallistumiseen. Lähestymme teemaa vähemmistöpedagogiikan ja Euroopan neuvoston European Charter for Regional or Minority Languages´in (ECRML) pohjalta. Keskitymme saamelaisten tilanteeseen, ja sen mukaan pyydämme myös asiantuntijoita seminaariin, 2) Tarkastellaan lasten tietoisuutta lapsien oikeuksista, ja ihmisoikeuskulttuurin vahvistamisen mahdollisuuksia koulussa, 3) DIOK-käytäntöjen jakaminen yhdessä pilottikoulujen kanssa. Lähtökohtana on Euroopan neuvoston laatima Reference Framework of Competences for Democratic Culture (RFCDC).


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2022-08-12 at 12:41