Hallintaa ja hyvinvointia - työkaluja oman ja työyhteisön hyvinvoinnin johtamiseen (HaHy)


Main funder

Funder's project number: 188/5185/2021


Funds granted by main funder (€)

  • 13 026,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 04/05/2022

Project end date: 31/12/2023


Summary

Hankkeen tavoitteena on tukea laajasti kasvatus- ja koulutusmuotojen johtajien ja esihenkilöiden hyvinvointia ja jaksamista kuormittavassa työssään. Hanke perustuu prosessimaiseen koulutukseen, jonka aikana osallistujat saavat tietopohjaista vahvistusta oman ja työyhteisönsä hyvinvoinnin johtamiseen sekä vievät asioita käytäntöön koulutukseen liittyvän kehitystehtävän kautta.
Prosessikoulutus pohjaa kokemuksellisen oppimisen teoriaan: työskentelyssä on tärkeää kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tavoitteet, niiden toteutumisen seuranta ja arviointi, kokemusten jakaminen vertaisten kanssa, reflektio sekä käytäntöön soveltaminen. Hankkeen toteutusmuodon - kaksipäiväiset aloitus- ja päätösseminaarit lähipäivinä sekä etäkoulutuskerrat - on tarkoitus tukea osallistujien hyvinvointia: itsensä johtamisen ja työyhteisön toimintatapojen reflektointi vaatii tilan ja rauhan pysähtyä arjessa.
Koulutuksen laajuus on 4 op.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Internal follow-up group

Profiling area: School of Wellbeing (University of Jyväskylä JYU) JYU.Well


Last updated on 2023-31-10 at 07:03