Tavoitteet, kriteerit ja arviointi – linjakkuutta ja monipuolisuutta lukion arviointiin (Linjakas)


Main funder

Funder's project number: 405/5185/2021


Funds granted by main funder (€)

  • 47 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 04/05/2022

Project end date: 30/06/2024


Summary

Tavoitteet, kriteerit ja arviointi – linjakkuutta ja monipuolisuutta lukion arviointiin

-täydennyskoulutushankkeella tuetaan lukion opetussuunnitelman mukaisen tavoiteperustaisen arvioinnin kehittämistä eri oppiaineiden opintojaksoissa ja myös oppiainerajat ylittävissä opintomoduuleissa. Koulutus tukee monipuolista ja tavoiteperustaista arviointia eri oppiaineiden tavoitteiden ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukien. Taito- ja taideaineisiin kohdentuvalla täydennyskoulutuskurssilla käsitellään myös lukiodiplomin tekemistä ja arvioimista erilaisten prosessi ja tuotosmallien avulla. Koulutus järjestetään lähi-/verkkokursseina ja MOOCina ja se on kaikille lukion opettajille ja henkilöstölle avointa. Hankkeessa tuotettavat monipuoliset ja laadukkaat koulutusmateriaalit jäävät lukioiden ja kaikkien eri tahojen vapaasti hyödennettäviksi hankeajan jälkeen.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2023-29-06 at 08:37