KOE Keski-Pohjanmaa -hanke / Kasvun, Osaamisen ja Elinvoiman Keski-Pohjanmaa - hanke (KOE-hanke)


Main funder

Funder's project number218/1201/2023,AKKE039


Funds granted by main funder (€)

  • 143 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/01/2023

Project end date31/12/2024


Summary

Alueen elinvoimaisuus ja kilpailukyky perustuvat sen yritysten menestymiseen. Keski-Pohjanmaan maakunnan työllisyysaste on korkea ja työttömyysaste alhainen, minkä vuoksi osaavan työvoiman saatavuus on jo yrityksille ongelma mikä tulee vielä kasvamaan maakuntaan suunniteltujen suurien investointien mukanaan tuomien uusien työpaikkojen vuoksi. Tämän vuoksi alueen osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi ja työelämäyhteistyön vahvistaminen koulutuslaitosten kanssa on alueelle välttämätöntä. Osaavan työvoiman lisäksi yrityksissä tarvitaan TKI-osaamista.
Kasvun, Osaamisen ja Elinvoiman Keski-Pohjanmaa - hankkeen (KOE-hanke) päämääränä on alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Päämäärästä johdetut tavoitteet ovat:
- osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen sekä työelämässä olemassa olevan työvoimareservin vahvistaminen ja osaamisen kehittäminen,
- TKI-toiminnan edistäminen, erityisesti mikro- ja Pk-yrityssektorilla ja
- maakunnan muutoskykyisyyden parantaminen ja maakunnan tunnettuuden kasvattaminen.

Hankkeessa käynnistetään erilaisia kehittämisprosesseja, joiden pohjalta edistetään uusien toimintamallien syntymistä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeen tuloksena saadaan mallit mm.
- maakunnallisen työvoima-, osaamis- ja TKI-tarpeiden ennakointiin,
- osatoteuttajien välille sekä koulutusyhteistyön tiivistämiseen että työnantajien kanssa tehtävän vuorovaikutuksen vahvistamiseen,
- kohdealueen yrityksille tukemaan TKI-panostusten kasvattamista
sekä yhtenäinen brändi alueelle veto- ja pitovoiman kasvattamiseksi.

Mallien käyttöönoton seurauksena alueen ennakointikyky paranee ja osaaminen sekä erilainen tietämys kasvaa, minkä vuoksi maakunnan yritysten kilpailukyky ja maakunnan elinvoimaisuus vahvistuvat.

Hankkeen toimijat ovat Keski-Pohjanmaan maakuntaliitto (päähakija) sekä Centria ammattikorkeakoulu Oy (osatoteuttaja), Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (osatoteuttaja) ja Kokkkolan yliopistokeskus Chydenius (osatoteuttaja).

Hankkeen kesto on 1.1.2023-31.12.2024


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Follow-up groups


Last updated on 2024-25-04 at 14:32