Naisten asialla. Yhteiskunnan muutos ja feminismi suomalaisissa naistenlehdissä 1960–1970-luvuilla


Main funder

Funder's project number: 20230046


Funds granted by main funder (€)

  • 160 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/08/2023

Project end date: 31/07/2025


Summary

Naisten asialla -projektissa tutkimme, miten suomalaisissa naistenlehdissä keskusteltiin naisten asemasta 1960- ja 1970-luvulla. Suomalaiset naistenlehdet ovat kansainvälisesti vertailtuna aina sisältäneet runsaasti yhteiskunnallista sisältöä. Toiseen maailmansotaan asti suomalaisilla naistenlehdillä oli vahva kytkös suomalaiseen naisasialiikkeeseen, joka pyrki edistämään naisten asemaa perheenäitien asemaa parantamalla. Toisen maailmansodan jälkeen Suomi kaupungistui ja modernisoitui, mikä tarkoitti muun muassa naisten palkkatyön yleistymistä. 1960-1970-luvuilla Suomessa aktivoitui myös ns. toisen aallon feministinen liike, joka pyrki vapauttamaan naiset perheenäidin roolista. Naisten asialla -hankkeessa tutkimme, miten naistenlehdissä suhtauduttiin naisten aseman ja feministisen liikkeen muutoksiin ja millaisia eroja naistenlehtien välillä oli. Tutkimusaineistoon sisältyy sekä kaupallisia naistenlehtiä että polittiisten puolueiden naisjärjestöjen lehtiä. Tutkimuksen tarkoituksena on problematisoida naistenlehden käsite ja feminismin aaltoja koskeva teoria, tarkastella kriittisesti naistenlehtiä yhteiskunnallisen keskustelun areenana ja tuottaa uusi käsitys suomalaisista naistenlehdistä yhteiskunnallisina toimijoi-na.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Internal follow-up group

Profiling area: School of Wellbeing (University of Jyväskylä JYU) JYU.Well


Related publications and other outputs


Last updated on 2023-27-11 at 13:14