KIEKU - kieli- ja kulttuuritietoisuutta varhaiskasvatukseen (KIEKU)


Main funder

Funder's project number24/5188/2022


Funds granted by main funder (€)

  • 25 681,00


Funding program


Project timetable

Project start date15/05/2023

Project end date30/06/2025


Summary

Hankkeen koulutusosioissa perehdytään kielitietoisuuteen, kulttuuri- ja katsomustietoisuuteen sekä kulttuuriperintökasvatukseen.
Hankkeen tavoitteena on kehittää osallistujien kielellistä ja kulttuurista osaamista tarjoamalle
heille tutkimusperustaista tietoa, käytännön kokeiluja ja työkaluja omaan
varhaiskasvatustyönsä sovellettaviksi. Hankkeen vastuuhenkilöiden ohjaamina, osallistujat
tuottavat kehittämisohjelman ajan omaa kehittämisprojektiaan, jossa huomio keskitetään
oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kehittämiseen kieli- ja kulttuuritietoisemmaksi.
Hankkeen tuloksena osallistujat osaavat huomioida ja kohdata kielellistä, kulttuurista ja
katsomuksellista moninaisuutta ja heidän kauttaan myös heidän oman varhaiskasvatusyksikön
osaaminen lisääntyy.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Follow-up groups

Profiling areaBehaviour change, health, and well-being across the lifespan (University of Jyväskylä JYU) BC-WellMultiliteracies for social participation and in learning across the life span (University of Jyväskylä JYU) MultiLEAP; 2021-2026. Formerly RECLASSchool of Wellbeing (University of Jyväskylä JYU) JYU.WellSocial Sustainability for Children and Families (University of Jyväskylä JYU) SOSUS


Last updated on 2023-24-08 at 20:50