Hyvinvointia muuttuvassa toimintaympäristössä kasvatus- ja koulutusalan johtajille 3 (HYMY3) (HYMY3)


Main funder

Funder's project number35/5188/2022


Funds granted by main funder (€)

  • 60 703,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/05/2023

Project end date30/06/2025


Summary

Opetushallituksen valtionavustushakuun 2023 kohdentuva hanke vahvistaa kasvatus- ja koulutusalan henkilöstön johtamisosaamista ja yhteisöllistä kehittämistä. Keskiössä on koko oppimisyhteisön hyvinvointijohtamisen vahvistaminen sekä varhaiskasvatus-, oppilaitos- ja sivistysjohtajien työhyvinvoinnin tukeminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Koulutuksessa tarjotaan tutkimusperustaisia menetelmiä ja toimintamalleja kasvatus- ja oppimisyhteisöjen johtajille hyvinvointi- ja kriisijohtamiseen sekä yhteisöllisyyden lisäämiseen.
Hankkeen kesto on 21 kk (1.6.2023 - 30.6.2025) ja koulutuksen laajuus 9 – 13 op, yhteensä 9 koulutusosiota.
Koulutukseen valitaan 45 osallistujaa, sekä lisäksi yksittäisten jaksojen suorittajia.
Kohderyhmänä sivistys- ja opetusjohtajat, perus- ja lukio-opetuksen rehtorit, päiväkodinjohtajat ja vapaan sivistystyönoppilaitosten rehtorit sekä muut opetus- ja sivistystoimen esimiestehtävissä toimivat.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Follow-up groups

Profiling areaSchool of Wellbeing (University of Jyväskylä JYU) JYU.Well


Last updated on 2024-26-06 at 15:01