Kestävä malli varhaiskasvatuksen osaajapulan ratkaisemiseksi


Main funder

Funder's project number19/2413/2023


Funds granted by main funder (€)

  • 26 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/09/2023

Project end date30/06/2025


Summary

Toteutussuunnitelma on työelämälähtöinen, se on laadittu ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.
Palvelun kohderyhmässä, järjestämisessä ja sisällöissä on huomioitu toteutusalueen tai valtakunnallinen työmarkkinatilanne. Opiskelijahankintasuunnitelma on laadukas, ja siinä on huomioitu tavoiteltu kohderyhmä.
Opintojen aikaisten tukitoimien suunnitelma on laadukas, ja siinä on huomioitu tavoiteltu kohderyhmä. Hakijalla on valmiudet toteuttaa suunnitellut tukitoimet. Opintojen aikaisen ohjauksen suunnitelma on laadukas, ja siinä on huomioitu tavoiteltu kohderyhmä. Hakijalla on valmiudet toteuttaa ohjausta. Tavoiteltu kohderyhmä on yhdenmukainen avustuksen tavoitteiden ja palvelukeskuksen pääasiallisten kohderyhmien kanssa.
Osaamispalvelu vastaa osaamispalvelumarkkinoiden katveeseen tai puutteeseen. Osaamispalvelu on skaalattavissa laajempaan käyttöön ja osaamispalvelulle on tunnistettu tarve hankekauden päättymisen jälkeen.
Osaamispalvelun toteutussuunnitelma on tehokas ajan- ja resurssienkäytön osalta.
Osaamispalvelun toteutusmuoto mahdollistaa osallistumisen työn ohessa.
Hakemus on kokonaistaloudellinen. Koulutusasteiden välinen yhteistyö ja koulutusasteen noston kokonaistavoite on huomioitu hakemuksessa. Palvelussa pilotoidaan, kokeillaan tai vakiinnutetaan hakijan perustoimintaan mahdollisesti uusia menetelmiä, toteutusmuotoja, opintojen sisältöyhdistelmiä tai yhteistyömalleja.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2024-15-01 at 12:52