Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan ja Sotkamon kunnan yhteistyösopimus Vuokatin liikuntateknologian koulutuksen ja tutkimuksen resursoinnista 1.1.2024–31.12.2033 (Liikuntatateknologian koulutus- ja tutkimustoiminta)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 527/00.01.02.00/2023


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 1 400 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2024

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2033


Tiivistelmä

Sotkamon kunnan ja JYU:n liikuntatieteellisen tiedekunnan rahoitusosuudet takaavat perusresursoinnin liikuntateknologian Vuokatin toiminnalle. Sillä varmistetaan osaltaan tiedekunnan tarjoaman maisteri-, tohtori- ja urheilijan kaksoisurakoulutuksen jatkuvuus sekä liikuntateknologian tutkimustoiminta alueella. Merkittävä osa toiminnan rahoitusvolyymista kertyy myös tämän sopimuskauden aikana JYU:n liikuntateknologian henkilöstön aktiivisella osaamisensa hankkeistamisella, jolla keskitytään erityisesti talviurheiluun ja -liikuntaan sekä näihin kytkeytyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2023-27-09 klo 10:28