Parisuhteissa tapahtuneet henkirikokset ja vakava parisuhdeväkivalta Suomessa 1894 -1930


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 13 000,00


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.01.2024

Hankkeen päättymispäivämäärä30.06.2024


Tiivistelmä

Nykypäivän parisuhdeväkivaltaa on tutkittu paljon, mutta ilmiön historialliset taustat ovat jääneet suurelta osin selvittämättä. Haen viimeistelyapurahaa väitöskirjaan ”Parisuhteissa tapahtuneet henkirikokset Suomessa 1894 ̶ 1930”. Työssä analysoidaan kokonaisvaltaisesti puolisonsurmien ja vakavan parisuhdeväkivallan piirteitä ja tekojen ajallista muutosta pitkällä aikavälillä. Tutkimuksen kohteena ovat myös aikakauden ajattelutavat, asenteet sekä kysymykset rikosten suunnitelmallisuudesta ja motivaatiosta. Aineisto on kerätty kaikkien aikakaudella toimineiden, Viipurin, Turun ja Vaasan hovioikeuden asiakirjoista. Laadullisesti rikas aineisto antaa kattavan kuvan koko Suomen parisuhdeväkivallan historiasta.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet

ProfiloitumisalueHyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.Well


Viimeisin päivitys 2024-17-06 klo 13:45