Oppilaitoksen yhdenvertaista ja tasa-arvoista toimintakulttuuria luomassa


Main funder

Funder's project number286/88/2024


Funds granted by main funder (€)

  • 20 557,00


Funding program


Project timetable

Project start date16/05/2024

Project end date30/06/2026


Summary

Hankkeen tavoitteena on antaa valmiuksia yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämiselle ja
muotoutumiselle erityisesti yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen näkökulmasta.
Prosessin myötä oppilaitosten on mahdollista kehittää yhdenvertaisuussuunnitelmaa,
osallistaa henkilöstöä ja opiskelijoita yhdenvertaisuustyöhön sekä uudistaa rehtoreiden ja
opettajien roolia työyhteisön pedagogisena vaikuttajana. Hanke tarjoaa tutkimusperustaista ja
tasapuolisesti kaikkien saatavilla olevaa tietoa yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämisestä,
yhdenvertaisuudesta, saavutettavuudesta, tasa-arvosta sekä sosiaalisesti kestävän
elämäntavan tärkeydestä. Koulutus koostuu kolmesta toisiaan tukevasta osiosta (yhteensä 3,5
op). Koulutuksen kautta edistetään oppivaa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria sekä avataan
keskustelua mm. sukupuolen moninaisuudesta, syrjimättömyydestä ja saavutettavuudesta.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Follow-up groups


Last updated on 2024-24-06 at 12:24