Oppilaitoksen yhdenvertaista ja tasa-arvoista toimintakulttuuria luomassa


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero286/88/2024


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 20 557,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä16.05.2024

Hankkeen päättymispäivämäärä30.06.2026


Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on antaa valmiuksia yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämiselle ja
muotoutumiselle erityisesti yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen näkökulmasta.
Prosessin myötä oppilaitosten on mahdollista kehittää yhdenvertaisuussuunnitelmaa,
osallistaa henkilöstöä ja opiskelijoita yhdenvertaisuustyöhön sekä uudistaa rehtoreiden ja
opettajien roolia työyhteisön pedagogisena vaikuttajana. Hanke tarjoaa tutkimusperustaista ja
tasapuolisesti kaikkien saatavilla olevaa tietoa yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämisestä,
yhdenvertaisuudesta, saavutettavuudesta, tasa-arvosta sekä sosiaalisesti kestävän
elämäntavan tärkeydestä. Koulutus koostuu kolmesta toisiaan tukevasta osiosta (yhteensä 3,5
op). Koulutuksen kautta edistetään oppivaa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria sekä avataan
keskustelua mm. sukupuolen moninaisuudesta, syrjimättömyydestä ja saavutettavuudesta.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet


Viimeisin päivitys 2024-24-06 klo 12:24