PolarLight: Polaritonic materials for efficient harvesting of light


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero 00231164


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 250 000,00


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.07.2023

Hankkeen päättymispäivämäärä30.06.2026


Tiivistelmä

In this project, we aim to combine simulations and experiments for developing plasmonic nanostructure platforms for artificial light harvesting with polariton-enhanced light capture, transfer and storage capabilities. The project is firmly rooted in our previous research achievements, in particular the exploitation of polaritons for enhancing exciton transport and conversion. While high-yield fabrication of plasmonic nanostructures for large enough areal coverage for real devices is highly challenging, our pioneering work on precisely controlled DNA-origami-based self-assembly of plasmonic nanostructures puts us in an unique position to address these challenges and deliver the required plasmonic nanostructure platforms with easy fabrication and up-scaling.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet

ProfiloitumisalueNanoscience Center (Fysiikan laitos PHYS, JYFL) (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) (Kemian laitos CHEM) (Bio- ja ympäristötieteiden laitos BIOENV) NSCResurssiviisausyhteisö (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.Wisdom


Viimeisin päivitys 2024-21-05 klo 13:23