Monikulttuurisen oppimisyhteisön johtaminen II: koulutus monikulttuurisia oppimisyhteisöjä johtaville kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisille (MOKU II)


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

37 934,00


Rahoitusohjelma

Muut (Rahoitusohjelmat)


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 15.04.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2020


Tiivistelmä

Hanke toteuttaa valtion rahoittamaa henkilöstökoulutusta edistämällä opetushenkilöstön oppimista ja osaamista sekä tukemalla hallituksen koulutuspoliittisten uudistusten toteutumista syventämällä opetushenkilöstön monikulttuurisuuden ja –kielisyyden johtamisosaamista. Kohderyhmänä on esimiestehtävissä toimiva opetushenkilöstö, joka kohtaa työssään monikulttuurisuuden lisääntymisen synnyttämiä haasteita ja kaipaa tukea osaamiselleen. Koulutukseen valitaan 30 ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutuksen laajuus on 5 op ja hankkeen kesto 14 kk. Koulutus sisältää 2 kahde päivän lähijaksoa sekä 2 etäjaksoa. Niissä syvennetään osallistujien ymmärrystä ja osaamista monikulttuuristen oppimisyhteisöjen johtamisesta tieto- ja käytäntöperustaisesti. Koulutuksessa osallistujat muodostavat itselleen hyvien käytäntöjen ja toimintamallien työkalupakin, jonka avulla he voivat kehittää työyhteisönsä arkea.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä
Yhteyshenkilö (kyllä/ei):
Yhteyshenkilö (kyllä/ei):
Yhteyshenkilö (kyllä/ei):


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2020-03-08 klo 08:45