Digitisation: Economic and Social Impacts in Rural Areas (DESIRA)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 818194


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 123 378,75


Rahoitusohjelma

  • RIA Research and Innovation Action, H2020 (H2020)


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.06.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.05.2023


Tiivistelmä

Desira hanke tutkii digitalisoitumisen vaikutusta maa- ja metsätalouteen sekä maaseutualueisiin.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2020-08-07 klo 08:23