The Early Bird gets the Word - iloisesti kieliä varhentaen


Main funder

Funder's project number: 14/2858/2018


Funds granted by main funder (€)

  • 35 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 02/04/2019

Project end date: 31/12/2020


Summary

Hankkeen tavoitteena on kehittää opettajien teoreettista, pedagogista ja didaktista asiantuntijuutta tavoitteellisen, innostavan, toiminnallisen ja puhumaan kannustavan ja rohkaisevan kielenvarhentamisen oppimaiseman suunnittelijana ja toteuttajana. Koska pelit ja leikit ovat keskeinen osa esi- ja alkuopetusikäisten lasten toimintaa, ne on valittu myös hankkeessa mallinnettavien oppimisympäristöjen toimintaympäristöiksi. Hanke tarjoaa opettajille käytännönläheisiä, pedagogisia työvälineitä, joiden avulla varhennetun A1-kielen oppiminen toteutuu funktionaalisissa ja autenttisissa oppimisympäristöissä, missä on tilaa kommunikoinnille ja vuorovaikutukselle ja missä kontekstit ja pedagogiikka mahdollistavat oppimisen lapselle luontaisten oppimisen tapojen kautta. Hanke tukee uudenlaisten kieltenopetuksen oppimisympäristöjen, toimintakulttuurin ja pedagogiikan jalkautumista opetukseen.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2022-06-07 at 12:41