Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen draaman keinoin


Main funder

Funder's project number290/2471/2018


Funds granted by main funder (€)

  • 24 810,00


Funding program


Project timetable

Project start date13/04/2019

Project end date30/06/2021


Summary

Hankkeen tavoitteena on kehittää opettajien ja ohjaajien ammatillista ja draamapedagogista osaamista tunne- ja vuorovaikutustaitojen käsittelyyn ja vahvistamiseen. Hankkeessa sovelletaan osallistavan- ja prosessidraaman pedagogisia menetelmiä. Erityisesti opettajat kehittyvät omakohtaisen kokemisen ja suunnittelun kautta tunnetaitojen ja ryhmädynamiikan ohjaajina. Hankkeen tuloksena opettajat pystyvät ohjaamaan oppilaita toimimaan luontevammin toistensa kanssa erilaisissa ryhmissä tunne- ja vuorovaikutustaitoja vahvistavin ilmaisu- ja draamakasvatusmenetelmin. Hankkeessa toteutetaan seitsemän (7) opintopisteen laajuinen koulutusosio, joka toteutetaan kahdesti (Kokkolassa ja Rovaniemellä). Välijaksoilla tehdään oppimistehtäviä ja toimitaan yhteisellä verkkoalustalla. Osallistujat tuottavat mm. oman prosessidraaman, joka nousee OPS:n tavoitteista ja soveltuu kunkin omaan työhön.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Follow-up groups


Last updated on 2022-06-07 at 12:41