#Pedigisti; pedagoginen digiosaaja, joka open TVT-pedagogiikkaa


Main funder

Funder's project number: 364/2471/2018


Funds granted by main funder (€)

  • 23 709,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 13/04/2019

Project end date: 31/12/2020


Summary

Kouluttaa tekemällä oppien osallistujista Pedigistejä eli TVT:n pedag. hyödyntämisen asiantuntijoita,syventää,laajentaa ja eheyttää osallistujien pedagogista ajattelua ja teknologiataitoja oppiaineiden ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin perustuen. Se saavutetaan perehtymällä eril. sovellusten, oppimisalustojen ja ohjelmien oppimis- ja opetuskäyttöön innovatiivisesti. Hankkeessa luodaan digioppimismateriaalia uutta luovaa osallisuutta sekä yhteistyötä painottaen. Pyrkimys on uudistaa osallistujien opetuskäytänteitä siltaamalla teknologia,pedagogiikka ja OPS oppimistilanteisiin ja kouluttaa pedigistejä.Osallistujien kokemuksia hyödynnetään oppimista edistävään tekemiseen ja osaamisen jalostamiseen ja tuotetaan monipuolista sähköistä oppimateriaalia avoimeen käyttöön.Opittuja taitoja sovelletaan käytäntöön välijaksoilla ja osallistujat tuottavat digit. TVT pedagogiikkaa-oppaan


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-22-06 at 14:57