Social acceptance of climate actions


Main funder

Funder's project number: VN/2446/2018


Funds granted by main funder (€)

  • 36 528,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/05/2019

Project end date: 31/12/2019


Summary

Ilmastotoimien sosiaalista hyväksyttävyyttä koskeva harkinta tulee ajankohtaisesti erityisesti sitä mukaa kun ilmastotoimet alkavat vaikuttaa ihmisten arkielämään ja kansalaisten toiminnallisiin edellytyksiin ja tavoitteisiin. Selvityshankkeen tarkoituksena on eritellä ilmastotoimien sosiaalisen hyväksyttävyyden kriteereitä sellaisilla ilmastotoimien sektoreilla, joilla on suoria vaikutuksia ihmisten arkielämän ehtoihin, ajankäyttöön ja elämäntavan muotoiluun.
Hankkeessa tehdään kirjallisuuskatsaus joka sisältää kolme eri käsitteellistä elementtiä 1) tarkastellaan käsitettä sosiaalinen hyväksyttävyys ilmastotoimien yhteydessä (tieteellistä kirjallisuutta suoraan sosiaalisen hyväksyttävyyden käsitteellä on hyvin vähän ilmastotoimien alueella), 2) tarkastellaan sosiaalinen hyväksyttävyys termiä käyttäen rajatusti kirjallisuutta, jossa on avainsana just transition (tai vastaava; tämä liittyy usein kotitalouksien energiahuollon kysymyksiin, mutta termi saatetaan liittää myös hyvin erilaiseen yhteyteen kuten alkuperäiskansojen oikeuksiin), 3) tarkastellaan soveltuvin osin elinkeinorakenteen muutosta koskevaa kirjallisuutta, jossa tämä muutos yhdistetään ilmastotoimiin ja niiden työllisyysvaikutuksiin.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)

Contact person (yes/no): Yes

Contact person (yes/no): Yes


Primary responsible unit


Related publications


Last updated on 2021-17-03 at 12:08