Ilmastotoimien sosiaalinen hyväksyttävyys


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: VN/2446/2018


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 36 528,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.05.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2019


Tiivistelmä

Ilmastotoimien sosiaalista hyväksyttävyyttä koskeva harkinta tulee ajankohtaisesti erityisesti sitä mukaa kun ilmastotoimet alkavat vaikuttaa ihmisten arkielämään ja kansalaisten toiminnallisiin edellytyksiin ja tavoitteisiin. Selvityshankkeen tarkoituksena on eritellä ilmastotoimien sosiaalisen hyväksyttävyyden kriteereitä sellaisilla ilmastotoimien sektoreilla, joilla on suoria vaikutuksia ihmisten arkielämän ehtoihin, ajankäyttöön ja elämäntavan muotoiluun.
Hankkeessa tehdään kirjallisuuskatsaus joka sisältää kolme eri käsitteellistä elementtiä 1) tarkastellaan käsitettä sosiaalinen hyväksyttävyys ilmastotoimien yhteydessä (tieteellistä kirjallisuutta suoraan sosiaalisen hyväksyttävyyden käsitteellä on hyvin vähän ilmastotoimien alueella), 2) tarkastellaan sosiaalinen hyväksyttävyys termiä käyttäen rajatusti kirjallisuutta, jossa on avainsana just transition (tai vastaava; tämä liittyy usein kotitalouksien energiahuollon kysymyksiin, mutta termi saatetaan liittää myös hyvin erilaiseen yhteyteen kuten alkuperäiskansojen oikeuksiin), 3) tarkastellaan soveltuvin osin elinkeinorakenteen muutosta koskevaa kirjallisuutta, jossa tämä muutos yhdistetään ilmastotoimiin ja niiden työllisyysvaikutuksiin.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:41