Erasmus+ -liikkuvuustuki korkeakouluille, opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuus ohjelmamaiden välillä (Erasmus KA103 (JYU) 2019-20)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: KA103 2019-20


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 711 240,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.06.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.05.2021


Tiivistelmä

Hankkeen rahoittaja on Euroopan Komissio ja rahoitusohjelmaa hallinnoi Suomessa OPH:n kansainvälistymispalvelut. Hankkeessa rahoitetaan koko yliopiston opiskelija-, harjoittelija-, opettaja- ja henkilökuntaliikkuvuutta eurooppalaisten yhteistyöyliopistojen välillä alakohtaisiin Erasmus-vaihtosopimuksiin perustuen yli 230 korkeakoulun kanssa. Ohjelmasta myönnetään liikkuvuusapurahojen lisäksi myös pientä tukea (lukuvuonna 2018-19 € 95 400) vaihtojen järjestämiseen. Erasmus+ -liikkuvuusrahoitus on yliopiston kansainvälisen liikkuvuuden näkökulmasta ratkaisevan tärkeä, koska sillä on viime vuo-sina rahoitettu n. 60 % JY:n opiskelijavaihdosta ja noin puolet ulkomaille suuntautuvista opetusvierailuista.

Erasmus+ KA103 -liikkuvuustukea haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Sopimuskausi tulee olemaan 1.6.2019 – 30.9.2020.

Myönnettävän rahoituksen alustava määrä selviää toukokuussa 2019. Myöntö perustuu JY:n Erasmus- liikkuvuustoteumaan edellisten lukuvuosien aikana sekä Suomelle allokoidun Erasmus+ liikkuvuusrahoituksen määrään. Yliopistot voivat anoa lisärahoitusta sekä opiskelija- että opettajaliikkuvuuteen kesken sopimuskauden. Tästä johtuen, lopul-linen lukuvuoden 2019-20 Erasmus+ - liikkuvuusrahoitus selviää vasta kevätlukukaudella 2020, kun yliopiston mahdollisiin lisäapuraha-anomuksiin on saatu päätökset. Ohjelmassa ei ole määritelty omarahoitusosuudelle minimitasoa vaan liikkuvuuden tukeminen yli-opiston omin varoin on yliopiston omassa harkinnassa. Opiskelija- ja harjoittelijavaih-toon ei ole viime lukuvuosina tarvittu yleensä mainittavaa omarahoitusta. Sen sijaan ope-tus- ja henkilökuntavierailuihin tarvitaan merkittävä omarahoitus.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2022-18-01 klo 15:27