Timing of spawning and emergence periods of brown trout and spawning stock of landlocked salmon (Kutujakso)


Main funder

Funder's project number: 215/03.02.03.00/20199


Funds granted by main funder (€)

  • 35 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/03/2019

Project end date: 30/09/2020


Summary

Taimenen tai lohen kutuajasta on julkaistu vain hyvin vähän tutkimustietoa Suomessa. Myös poikasten siirtyminen sorasta vapaaseen veteen on ajankohdaltaan puutteellisesti tunnettu.Tämä hanke selvittää taimenen kutujakson ja sorastanousujakson alkamisen, huipun ja loppumisen ajankohdat noin viikon tarkkuudella Keski-Suomen ja Koillismaan välillä. Kutujakso selvitetään kahden viikon välein toistuvalla kutupesälaskennalla ja merkitsemällä uudet pesät vakioseuranta-aloilla. Sorastanousujakso selvitetään mittaamalla veden lämpötila automaattimittareilla samoista kohteista sekä nostamalla ja valokuvaamalla muutamia kuoriutuneita ruskuaispussipoikasia kutupesistä toukokuussa. Järvilohen kutukanta selvitetään joissakin Vuoksen vesistöalueen virtavesissä pesistä nostettujen ruskuaispussipoikasten DNA-analyysilla. Tuloksia voivat käyttää niin osakaskunnat, kalatalousalueet, kalastusmatkailuyritykset kuin viranomaisetkin.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)

Contact person (yes/no): Yes


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:04