SilverEconomy


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 862/31/2019


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 57 800,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.05.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 30.11.2019


Tiivistelmä

Suomessa on arvioitu olevan yli 1,5 miljoonaa ja Euroopassa yli 120 miljoonaa yli 70 vuotiasta vuonna 2030, jonka vuoksi ennaltaehkäisevä terveydenhoito tulee olemaan yksi tärkeimpiä tulevaisuuden toimialoja. Tutkimuksessa on tarkoitus yhdistää kaksi ajankohtaista trendiä; yli 50 vuotiaiden ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja hyvinvointi sekä uudet datasovellukset ja palvelut yksilölliseen hyvinvointiin. Suuret ikäluokat ikääntyvät, mikä aiheuttaa tulevaisuudessa suuren haasteen julkiselle terveydenhuollolle. Heille uusien teknologioiden käyttö voi olla haastavaa, minkä vuoksi tuotteista ja palveluista pitäisi tehdä mahdollisimman käyttäjäystävällisiä. Vaikka eri teknologioita on käytetty laajasti lääketieteessä, niiden soveltuvuudesta kenttäkäyttöön ei ole tarkkaa tietoa. Tämä vaikeuttaa myös menetelmien kaupallistamista kuluttajatuotteiksi. Tämän hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa, millaisia älyvaatteita, palveluita ja innovaatioita tulisi kehittää nykyisillä teknologiamahdollisuuksilla, joilla olisi mahdollista vaikuttaa ikääntyvien ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Hankkeen jatkumoksi tavoitellaan co-innovation -hanketta, jonka pohjalta on mahdollista saada kaupallistettavia tuotteita ja palveluja henkilökohtaisen terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan. Tulevalla co-innovation -hankkeella on merkittävä vaikutus uusien globaalien liiketoimien syntymiseen terveyden ja hyvinvoinnin alalle. Hanke auttaa myös nopeuttamaan uuden bisnesalueen kehittymistä ja kaupallistamista sekä edesauttaa Euroopan laajuisen bisnesverkoston luomisesta.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei):
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei):


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2020-27-08 klo 12:02