Digitaaliset työympäristöt: Parempaa yhteisöllistä ongelmanratkaisua ja hyvinvointia (Well@DigiWork)


Main funder

Funder's project number: 190154


Funds granted by main funder (€)

  • 165 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/08/2019

Project end date: 28/02/2022


Summary

Työn digitalisoituminen muuttaa työelämää sekä yksityisellä että julkisella sektorilla: yhtäältä se tarjoaa uusia mahdollisuuksia, mutta toisaalta uudet tavat tehdä työtä
vaativat uudenlaista osaamista. Kaikkien aikojen laajin aikuisten osaamista mitannut tutkimus toi ilmi, että suomalaisaikuisten teknologinen ydinosaaminen on
jakautunut huolestuttavan epätasaisesti. Erityisesti alle 40-vuotiaiden työntekijöiden osaamiserot ovat suuria, mikä on vakava uhka työelämän kehitykselle ja
työntekijöiden työhyvinvoinnille. Digitalisaation aiheuttama murros koskettaa erityisesti osaamisvaatimuksia, jotka kohdistuvat jo työssä oleviin työntekijöihin. Lisäksi
työn digitalisoituminen on yhteydessä työntekijöiden kokemaan työhyvinvointiin. Työorganisaatioiden käytänteet ja työntekijöiden asenteet, kokemukset sekä
uskomukset ovat merkittävässä roolissa teknologian sujuvassa käyttöönotossa ja hyödyntämisessä. Teknostressi puolestaan vaivaa työntekijöitä, joilla on vaikeuksia
sopeutua työelämän digitalisaatioon. Hankkeemme vastaa tähän haasteeseen: Hanke 1) tuottaa tietoa työntekijöiden teknologisesta ydinosaamisesta ja työntekijöiden
työhyvinvoinnista. Lisäksi hankkeessa 2) kehitetään työpaikkojen käyttöön uusia tapoja hyödyntää teknologis-pedagogisia ratkaisuja työntekijöiden teknologisen
ydinosaamisen ja hyvinvoinnin tueksi. Hanke tuottaa uutta tietoa digitaalisen työn tueksi ja työelämän edelleen kehittämiseksi erityisesti työntekijöiden osaamisen ja
työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Hankkeen kulut


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Related publications


Last updated on 2021-21-04 at 14:15