Paras mahdollinen käytettävissä oleva tieto kalastuksen ohjauksessa: kehitystoiminta Etelä-Konnevedellä (Konneveden Muikku 2019)


Main funder

Funder's project number: POSELY/104/3172-2019


Funds granted by main funder (€)

  • 5 500,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/04/2019

Project end date: 31/12/2019


Summary

Hankkeessa tuotetaan parasta mahdollista tietoa kalastukselle tärkeiden järvien siikakalojen kannoista ja kalastuksesta sekä etsitään keinoja muidenkin lajien kannanseurantaan sisävesikalatalouden edistämiseksi.

1. Muikun ja siian poikasmäärän arvioinnit Konnevedellä
2. Konneveden kalakantanäytteiden käsittely ja muikkukannan runsauden seuranta
3. Tietoperusteisen kalastuksen ohjauksen kehitystyö
4. Valtakunnallisten seuranta-aineistojen analysointi ja julkaiseminen ja pitkänajan seuranta-aineistoista tiedottaminen

Uuden kalastuslain mukaisesti kalastuksen ohjauksessa ja kalakantojen suojelussa tulee käyttää parasta mahdollista käytettävissä olevaa tietoa. Tässä kehityshankkeessa jatketaan Etelä-Konneveden kalastuksen ja kalakantojen pitkäaikaisseurantoja ja samalla kehitetään keinoja tietoperusteiseen kalastuksen ohjaukseen. Ekologinen kestävyys luo pohjan alueellisen kalatalouden sosio-ekonomiselle ja institutionaaliselle kestävyydelle. Tähänastiset seurantatulokset ovat osaltaan lisänneet tietoa muikun ja siian hyödyntämisen kestävästä tasosta ja säätelyperiaatteista ja lohikalojen istutuksen ekologisesti kestävästä tasosta. Tuotettuja kantatietoja käytetään sisävesitoimijoiden koulutuksissa pohja-aineistona. Seurantatiedot palvelevat käyttö- ja hoitosuunnittelua sen välttämättöminä perustietoina. Seuranta tuottaa tietoa käytännön kalastuksen ja pyynnin säätelyn suunnitteluun. Eri populaatioiden (=järvet) vertaileminen on edellytys yleistettävän tutkimustiedon tuottamisessa. Aikasarjoja on esitetty osoitteessa http://www.paijanne.org/cornet/index.htm/.

Kohderyhmä: Konneveden ja muiden intensiivijärvien kalavarojen piirissä olevat henkilöt ja yhteisöt
Yhteistyö tahot: Konneveden kalastusalue, Luke, Kalastuksen kumppanuusohjelma & Kalastuksen ympäristöohjelma (EMKR)


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:05