Koulun kerhotoiminnan kehittäminen VII


Main funder

Funder's project number: 33/399/2019


Funds granted by main funder (€)

  • 8 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/09/2019

Project end date: 31/12/2020


Summary

Koulun kerhojen tavoitteena on tarjota oppilaille laadukasta matalan kynnyksen harrastustoimintaa heti koulupäivän jälkeen. Monipuolinen kerhotarjotin tukee koulun muuta toimintaa ja tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuksia tutustua uusiin ja mielenkiintoisiin asioihin hyvässä ohjauksessa. Varsinkin sosiaalisesti ja taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevat lapset hyötyvät maksuttomasta kerhotoiminnasta. Kerhotoiminnan malli on tärkeä myös sadoille opettajaopiskelijoille, jotka harjoittelevat koulullamme lukuvuoden aikana.

Kerhojen ohjaajina toimivat henkilökunnan lisäksi myös opettajaopiskelijat ja kolmannen sektorin toimijat. Lisäksi hyödynnämme toiminnassa esim. yliopiston ulkomaalaisopiskelijoita. Kerhotoimintaa kehitetään oppilaskuntaa ja oppilaiden huoltajia kuullen. Monia oppilaita ohjataan sopiviin kerhoihin myös tarvepohjaisesti (esim. 1-2 luokkalaisten Moto-kerho).


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:08