Valtion erityisavustus esi-ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2019 (Koulunkäynninohjaajat 2019-20)


Main funder

Funder's project number: 24/392/2019


Funds granted by main funder (€)

  • 79 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/09/2019

Project end date: 31/12/2020


Summary

Kolmen koulunkäynninohjaajan palkkaaminen Jyväskylän Normaalikouluun. Normaalikoulussa on vain yksi vakituinen koulunkäynnin ohjaaja. Oppilaillamme (perusopetuksessa n. 725) on kuitenkin yhdenvertainen oikeus myös avustajapalveluun, jos oppimisen tai koulunkäynnin tuki sitä edellyttää. Yliopiston harjoittelukouluna voisimme antaa myös opettajaopiskelijoille tässä asiassa nykyistä paremman mallin. Koulullamme on opetusharjoittelussa vuosittain n. 750 luokan-, aineen-, erityisopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi opiskelevaa nuorta. Ohjaajien tukea käytetään oppilaan omassa opetusryhmässä, joustavia opetusjärjestelyitä rakentaen. Ohjaajan läsnäolo mahdollistaa nykyistä paremmin moninaisten erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden opiskelun omassa ryhmässä. Ohjaajan myötä myös samanaikaisopetus tai pienryhmäopetus voi toteutua kotiryhmän rinnalla. Haluamme tukea oppilaita kokonaisvaltaisesti ja ennalta ehkäistä erilaisia ongelmia. Koulunkäynninohjaajat ovat tässä tärkeässä roolissa.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:05