Kohti planetaarista hyvinvointia - keskisuomalaisten toimijoiden kestävyystransitio


Main funder

Funder's project number: KSL/19/04.05.00.00/2019


Funds granted by main funder (€)

  • 1 500,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/03/2019

Project end date: 30/04/2020


Summary

Kestävän kehityksen tavoittelu on nouseva megatrendi. Ihmisen hyvinvointi on luonnollinen ihmisen toiminnan fokus, mutta viime aikoina tietoisuus siitä, että pohjimmiltaan ihmisen hyvinvointi riippuu hyvinvoivasta ympäristöstä, on lisääntynyt. Planetaarinen hyvinvointi koostuu hyvinvoivasta ympäristöstä, jossa hyvinvoiva ihmiskunta tyydyttää omia tarpeitaan vahingoittamatta muiden lajien hyvinvointia. Kestävyydestä on tullut merkittävä tekijä monen kuluttajan valinnoissa, ja kestävyyttä ollaan valtavirtaistamassa kaikkeen toimintaan. Ympäristökasvatuksessa kestävyys on teemana mukana, mutta sen roolia on varaa vahvistaa. Yritykset ja muut toimijat, jotka panostavat kestävyyteen tulevat olemaan seuraavien vuosikymmenten menestyjiä, ja nyt opinpolkuaan aloittavat lapset heidän työntekijöitään. Keski-Suomessa on jo useita toimijoita, jotka ovat onnistuneet valjastamaan kestävyyden olennaiseksi osaksi liiketoimintastrategioitaan- ja mallejaan. Yritykset kestävine liiketoimintamalleineen ja innovaatioineen ovat keskeisessä osassa systeemitason muutoksen saavuttamisessa. Tässä yhteydessä on tärkeä ymmärtää, että ympäristöllisen ja sosiaalisen kestävyyden tavoittelu ja saavuttaminen eivät välttämättä ole ristiriidassa taloudellisten tavoitteiden kanssa. Päinvastoin, taloudellinen suoriutuminen voi usein korreloida positiivisesti ympäristöllisen suoriutumisen kanssa. Meillä ei ole kuitenkaan kokonaisvaltaista käsitystä siitä, miksi jotkin toimijat ovat onnistuneet muita paremmin kestävien toimintamallien luomisessa, emmekä siten täysin ymmärrä, miten Keski-Suomi laajemmin voisi saavuttaa resurssiviisauden, kestävän kehityksen ja lopulta planetaarisen hyvinvoinnin.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:05