Koulutusmallin (kielitaito-ohjaus-sisältöopinnot) jatkokehittäminen korkeakoulutaustaisille ja -kelpoisille maahanmuuttajille (Integra2)


Main funder

Funder's project number: OKM/4/529/2019


Funds granted by main funder (€)

  • 445 851,56


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/08/2019

Project end date: 31/07/2021


Summary

Hankkeessa edistetään korkeakoulutaustaisten ja -kelpoisten maahanmuuttajien koulutus- ja urapolkuja jatkokehittämällä
yliopiston kieli- ja sisältöopintoja integroivaa suomenkielistä koulutusmallia, joka tukee osallistujien korkeakouluvalmiuksia.
Lisäksi jatkokehitetään ja laajennetaan ohjauspalveluita ja osaamisen tunnistamista. JYUssa on luotu molempiin
käytänteitä (SIMHE ja Integra1). Hankkeessa selvitetään ja toteutetaan mallin vakiinnuttamisen ja laajentamisen
edellytyksiä yliopistoissa.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Related publications and other outputs


Last updated on 2022-06-07 at 12:41