Koulutusmallin (kielitaito-ohjaus-sisältöopinnot) jatkokehittäminen korkeakoulutaustaisille ja -kelpoisille maahanmuuttajille (Integra2)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumeroOKM/4/529/2019


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 445 851,56


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.08.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä31.07.2021


Tiivistelmä

Hankkeessa edistetään korkeakoulutaustaisten ja -kelpoisten maahanmuuttajien koulutus- ja urapolkuja jatkokehittämällä
yliopiston kieli- ja sisältöopintoja integroivaa suomenkielistä koulutusmallia, joka tukee osallistujien korkeakouluvalmiuksia.
Lisäksi jatkokehitetään ja laajennetaan ohjauspalveluita ja osaamisen tunnistamista. JYUssa on luotu molempiin
käytänteitä (SIMHE ja Integra1). Hankkeessa selvitetään ja toteutetaan mallin vakiinnuttamisen ja laajentamisen
edellytyksiä yliopistoissa.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö

ProfiloitumisalueMonitieteinen oppimisen ja opetuksen tutkimus (Jyväskylän yliopisto JYU) MultiLeTe


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:41