Koulutusmallin (kielitaito-ohjaus-sisältöopinnot) jatkokehittäminen korkeakoulutaustaisille ja -kelpoisille maahanmuuttajille (Integra2)


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

445 851,56


Rahoitusohjelma

Muut (Rahoitusohjelmat)


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.08.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.07.2021


Tiivistelmä

Hankkeessa edistetään korkeakoulutaustaisten ja -kelpoisten maahanmuuttajien koulutus- ja urapolkuja jatkokehittämällä
yliopiston kieli- ja sisältöopintoja integroivaa suomenkielistä koulutusmallia, joka tukee osallistujien korkeakouluvalmiuksia.
Lisäksi jatkokehitetään ja laajennetaan ohjauspalveluita ja osaamisen tunnistamista. JYUssa on luotu molempiin
käytänteitä (SIMHE ja Integra1). Hankkeessa selvitetään ja toteutetaan mallin vakiinnuttamisen ja laajentamisen
edellytyksiä yliopistoissa.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei):
Yhteyshenkilö (kyllä/ei):
Yhteyshenkilö (kyllä/ei):
Yhteyshenkilö (kyllä/ei):


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2019-06-06 klo 10:39