HyMyyN! - Hyvinvoiva Minä ja ympäristönä Norssi (HyMyyn!)


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

14 500,00


Rahoitusohjelma

Muut (Rahoitusohjelmat)


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.08.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 30.09.2020


Tiivistelmä

TIIVISTETTY KUVAUS MEIDÄN HANKKEESTA:

Jyväskylän normaalikoulun lukio
Liikkuva opiskelu-toiminnan tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden ja koko kouluyhteisön toimintakulttuuria ja liikkuvaa elämäntapaa. Normaalikoulun perusopetus oli mukana jo Liikkuva koulu -hankkeessa, ja sieltä on juurtunut pysyviä liikuttamisen malleja käytäntöön.

Normaalikoulun lukion tavoitteena on edistää liikunnallista koulun toimintakulttuuria monipuolisesti seuraavilla tasoilla (Moilanen&Salakka 2016):

Oppitunneilla tavoitteena on
katkaista yhtäjaksoista istumisaikaa vähintään 20 minuutin välein,
aktivoida ja ylläpitää vireystilaa,
käyttää työtapoja, joissa oppiminen yhdistyy liikkeeseen (esim. opetuskävelyt, toiminnallisesti aktiiviset kyselytekniikat, joissa opiskelija vastaa liikekielellä, toiminnalliset ja draamalliset työskentelytavat)
hyödyntää opetusteknologiaa osana liikunnallista opetusta (esim. Action Track) ja
kouluttaa työyhteisöä, opettajia ja harjoittelijoita toiminnallisten opetusmenetelmien käytössä ja kehollisen oppimisen tavoissa.

Koulupäivän aikana tavoitteena on
kannustaa koulumatkapyöräilyyn ja -kävelyyn ja kävelyosuuksien lisäämiseen ja
tehdä koulun piha-alueista ja sisätilojen oppimisympäristöistä nuoria liikuntaan innostavia.

Koulun toimintakulttuurin liikunnallistamisen tavoitteena on
tutustuttaa opettajia liikunnallisiin toimintamuotoihin (esim. kävelypalaverit ja seisomakokoukset),
tukea opettajien hyvinvointia siten, että liikunnallistava toimintakulttuuri on osa arkea,
osallistaa koko kouluyhteisö toiminnallistamiseen ja
tuoda opetusharjoittelijoiden palautekeskusteluihin liikkuvat metodit (esim. kävely Harjulla).


Lukiolaisten opiskelun tavoitteet, opiskelustrategiat ja toimintatavat ovat pääsääntöisesti samankaltaiset kuin yläkoulussa mutta kuitenkin omaleimaiset. He laativat omat opintosuunnitelmansa, suunnittelevat oman ajankäyttönsä ja tekevät läksyjään koulupäivien ”hyppytuntien” aikana. Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden ylläpito sekä koulun mahdollistama itsensä kehittäminen tukevat jokaisen omaa kasvua aikuisuuteen ja vastuuseen omasta itsestään. Koulun toimintakulttuurin kehittäminen osallistaa jokaisen työyhteisön jäsenen, ja hanketyö sinällään lisää luontevasti vuorovaikutusta koulun eri toimijoiden kesken.

Lukiolaisten hyvinvointia lisäävät liikunnallisuuden monipuolistamisen ohella aivotoimintaa eri tavoilla stimuloivat toiminnat, kuten pihashakki isoilla nappuloilla, Twister-peli koulun sisä- ja ulkotiloissa ja ryhmäaktiviteetit eri strategiapeleissä. Koulun tilat ja paikat mahdollistavat eri tyyppisiä aktiviteetteja, kunhan jokainen toimija tietää ja löytää kaiken tarjonnan. Tätä varten koulun nettisivustolle muodostetaan ThingLink-ympäristö, jossa on kuvattuna koulun eri toimintamahdollisuuksien sijainnit ja opiskelijoiden tekemät videomuotoiset opastukset. Sovelluksen avulla koulu on mahdollista nähdä uusin silmin, monella tavalla liikuntaan aktivoivana, ajankohdasta riippumattomana toimintaympäristönä.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2020-05-08 klo 09:56