Nordisk Litteratur, Kultur og Sprog: Nordliks/2019 (NPHE-2019/10190)


Main funder

Funder's project number: NPHE-2019/10190


Funds granted by main funder (€)

  • 81 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 15/05/2019

Project end date: 01/05/2021


Summary

NORDPLUS-nätverket NORDLIKS (NORDisk LItteratur, Kultur och Språk) har som mål att stödja och utveckla samarbetet mellan medlemsinstitutioner som forskar och undervisar i nordiska språk, nordisk litteratur och litteraturvetenskap i de nordiska länderna och deras närområden. Nätverket grundades år 1992 och det omfattar i dag 30 institutioner vid 26 universitet i Norden och Baltikum. Nätverkets institutioner samarbetar i frågor som berör undervisning och utveckling av utbildningen i nordiska språk, nordisk litteratur och litteraturvetenskap. Syftet är också att bidra till levande språk- och kulturmiljö i de nordiska samhällena. Detta är ett viktigt syfte med tanke på "Deklarationen om nordisk sprogpolitik" som getts ut av Nordiska ministerrådet år 2006.
En viktig del när det gäller samarbetet inom Nordliks verksamhet är både student- och lärarmobilitet samt olika intensivkurser. Studenter kan också anhålla om ett Nordliks-stipendium för en praktikperiod i de nordiska länderna och självstyrelseområdena. Nätverket har kunnat finansiera ca 70 studentutbyten och flera lärarutbyten årligen.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2021-11-10 at 17:08